Seuran historia

Humppilan Metsästysseura Repo ry perustettiin 15.7.1938 edistämään järjestäytynyttä metsästystoimintaa, sekä kehittämään ja parantamaan riistaeläinten olosuhteita Humppilassa. Seuran nimi muutettiin 1967 Humppilan Repo ry:ksi. 

Alkuvuosikymmeninä metsästys kohdistui  pienriistaan, kettuihin ja hirveen. Valkohäntäpeuran metsästys alkoi vuonna 1964. Ensimmäinen ilves ammuttiin Sonnikallion maastosta 1988. Seuralle ostettiin tontti Alhonkulmalta ampumarataa varten vuonna 1967.  Tontilla sijaitsi myös ensimmäinen metsästysmaja, jota laajennettiin merkittävästi vuonna 2006. Monet seuran jäsenet ovat saaneet mestaruuksia ja palkintosijoja mm. SML;n ja Etelä-Hämeenpiirin kisoissa.