Hirvi- ja peuraporukat

Hirviporukassa on 2000-luvulla ollut mukana osallistujia 20 molemmin puolin, vuodesta riippuen. 


Hirviporukan johtaja on Ari Hintsanen, puh. 040-5564421.

Peuraporukoiden johtajat
Jukka Haarala
Veli-Matti Hintsanen
Jarmo Hyytiäinen
Jaakko Jokinen

Varajohtajat
Janne Aalto
Pekka Aalto
Jussi Aromäki
Hannu Hellgren
Ville Kiuru
Erkki Mäkimattila
Rauno Rouhiainen
Oskari Uusitalo

Haavakoiden etsinnässä avustavat koirakot
Veli-Matti Hintsanen
Ari Hintsanen
Rauno Rouhiainen
Jussi Aromäki
Hannu Hellgren