Ajankohtaista

Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen kokous 15.02.2018 klo 18.30

lähettänyt Humppilan Repo 28.1.2018 klo 9.17

Jokiläänin riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous
Jokioisten kunnan valtuustosali
Jokioinen
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00

Vuosikokous 11.2.2018 klo 16

lähettänyt Humppilan Repo 28.1.2018 klo 9.15

Revon vuosikokous 11.2.2018 klo 16.00 Repolassa

Trofee mittauksia Urjalassa 4.3.2018 klo 12-17.00.

lähettänyt Humppilan Repo 23.1.2018 klo 0.26

Urjalassa mittaillaan taas, ties monennenko kerran, trofeita 4.3.2018  Sunnuntaina klo 12-17.00.

Osoitteessa Halkivahantie 563   31730 HONKOLA. Honkolan vanha koulu.

Tilaisuus on vapaamuotoinen, ja kaikille avoin.

Mittailu suoritetaan no-stop periaatteella, sitä mukaa kun sarvia ja kalloja tuodaan tilaisuutteen

Tänä vuonna on uutta se, että nyt voidaan myös mittaus suorittaa virallisesti. Jos trofeen omistaja haluaa virallistaa mittauksen. Ja näin ollen saada trofeensa virallisiin tilastoihin, sekä mitallin ja diplomin omistajalle.

Virallisesta  mittauksesta tulee pieni kulukorvaus, jolla katetaan mitallin ja diplomin kulut (15-20€)

Huomattavasti halvempaa kuin tähänastiset viralliset mittaukset.

Ja virallinen mittaus vain halutessa. Muuten trofeet mitataan epävirallisesti maksutta,

Laittakaa kokouksissa sanaa eteenpäin, ja sähköpostia seuroille, sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kerron mielelläni lisää aiheesta, joko puhelimitse 040-7385510. Tai sähköpostitse.

T:Ari Anttila

Vesilintujen metsästys alkaa

lähettänyt Humppilan Repo 19.8.2017 klo 11.26   [ 19.8.2017 klo 11.26 päivitetty ]

Vesilintujen metsästys alkaa

Suomen riistakeskus 15.8.2017, 15:03
110

Vesilintujen metsästys alkaa sunnuntaina 20. elokuuta kello 12.00. Suomen riistakeskus suosittelee metsästäjiä maltillisuuteen taantuvien vesilintulajien metsästyksessä. Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään. Tänä vuonna myös metsähanhea saa metsästää osassa maata.

Maamme yli 306 000 metsästäjästä vajaa satatuhatta osallistuu sorsastukseen, joka alkaa puoliltapäivin elokuun 20. päivänä ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, punasotkia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja, nokikanoja ja kanadanhanhia. Merihanhen metsästys on sallittua rannikon maakunnissa. Metsähanhen metsästys on sallittua maan kaakkoisosassa 1.10 alkaen. Vesilinnuista yleisimmät saalislajit ovat sinisorsa, tavi ja telkkä.

Metsästäjien tulee muistaa, että ainoastaan varmasti tunnistettuja vesilintuja saa metsästää ja muut metsästäjät, luonto ja asutus tulee aina ottaa huomioon. Vesilinnustajan eettiset ohjeet on ladattavissa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Harkintaa metsästykseen

Suomi on Euroopan unionin alueella monen vesilintulajin tärkein tuottajamaa. Rehevillä lintuvesillä viihtyvistä riistavesilinnuista Suomen pesimäkanta on vähentynyt jouhisorsalla, haapanalla, heinätavilla, punasotkalla, tukkasotkalla ja nokikanalla. Taantuman pääsyy on tutkimusten mukaan elinympäristöjen tilan heikkeneminen. Taantuneet lajit suosivat elinympäristöinään reheviä lintuvesiä, jotka kärsivät liiasta rehevöitymisestä, umpeenkasvusta, särkikalakantojen kasvusta ja pienpedoista. Mielellään lokkikolonioissa pesivät tukka- ja punasotka kärsivät myös naurulokkien vähenemisestä. Kortteikkoja suosiva haapana näyttäisi kärsivän järvikortteen vähenemisestä.

Metsästäjien tulee kantaa vastuunsa taantuvien lajien kannanhoidossa. Yksi keino on välttää metsästystä taantuneiden lintujen tunnetuilla esiintymisalueilla. Taantuvien lajien sijaan metsästystä tulisi kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa.

Metsähanhen metsästys jälleen mahdollista

Tänä syksynä Suomessa päästään metsähanhijahtiin ensimmäistä kertaa kolme vuotta kestäneen täysrauhoituksen jälkeen. Metsähanhen metsästys on sallittua kahtena seuraavana syksynä maan kaakkoisosassa 1.10.–30.11. Lista metsähanhen metsästysalueesta löytyy Suomen riistakeskuksen kotisivuilta. Metsästyksen ajallisella ja alueellisella rajoittamisella pyyntiä kohdistetaan metsähanhen runsaslukuiseen alalajiin, tundrametsähanheen. Tavoitteena on elvyttää Suomessa pesivän alalajin, taigametsähanhen, kanta nopeasti tavoitekokoon. Taigametsähanhikanta taantui pitkään, mutta on saatu viime vuosina kasvuun rajoittamalla metsästystä kansainvälisesti koko muuttoreitin varrella.

Metsähanhisaaliista tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus. Lisäksi metsästäjiä pyydetään lähettämään Luonnonvarakeskukselle kuva ammuttujen metsähanhien päästä ja siivestä. Kuvakeräyksellä selvitetään saaliin alalaji- ja ikäkoostumusta. Kertyvää saalistietoa käytetään päätöksenteon tukena turvaamassa metsähanhen metsästyksen kestävyyttä.

Lisätietoja:

Antti Piironen, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 431 2332, antti.piironen@riista.fi

Klaus Ekman, viestintäpäällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Alueelliset lisätiedot alueiden riistapäälliköiltä ja riistasuunnittelijoilta, katso yhteystiedot riista.fi


Tietoa julkaisijasta

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Kesäkokous sekä hirvi- ja peurakokous Repolassa 12.8.2017

lähettänyt Humppilan Repo 25.7.2017 klo 5.35

Humppilan Revon kesäkokous pidetään Repolassa 12.8.2017 klo 14 alkaen Repolassa. Kokouksessa käsitellään sääntömuutoksia.
Kesäkokouksen perään pidetään hirvi- ja peurakokous, joka on viimeinen mahdollisuus ilmoittautua hirvi- ja peuraporukoihin. 

Revon vuosikokous 19.2.2017

lähettänyt Humppilan Repo 6.2.2017 klo 7.36

Revon vuosikokous 19.2.2017 klo 16.00 Repolassa.

Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen kokous 16.02.2017

lähettänyt Humppilan Repo 28.1.2017 klo 8.41

Jokiläänin riistanhoitoyhdistys
Vuosikokous 16.02.2017
Humppilan Osuuspankin kokoustila
Kisakuja 1 Humppila
Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00. Kokous alkaa 18.30.

Hirvi- ja peuramiesten saunailta Repolassa 4.3.2017 klo 17.00

lähettänyt Humppilan Repo 28.1.2017 klo 8.39

Hirvi- ja peuramiesten saunailta Repolassa 4.3.2017 klo 17.00

Hirvikokous 18.9 klo 14.00 Repolassa ilmoitus

lähettänyt Humppilan Repo 4.9.2016 klo 9.16   [ 4.9.2016 klo 9.16 päivitetty ]

Hirvi- ja peurakokous 18.9 klo 14.00 Repolassa. Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua hirvi- ja/tai peuraporukkaan.

Oma riista –nettikoulutukset

lähettänyt Humppilan Repo 2.9.2016 klo 11.57

Oma riistasta järjestetään nettikoulutusta tarjolla. Liittestä lisätietoa. 

1-10 of 36